Zaposlovanje

1HB5Y-l8S_GxbEPuybjKog

Dobro strokovno ravnanje je naša najosnovnejša zahteva za strokovnjaka.Bistvo poklicne etike ni škodovati interesom podjetja zaradi osebne koristi.

Odgovornost je težka kot beseda, ne glede na rang delovnega mesta.Dovolj majhni, da so odgovorni zase, da so odgovorni do družbe, so odgovorni ljudje pozorni na posledice svojih besed in dejanj, pripravljeni in zmožni prenašati.Vsak pri delu nosi svojo odgovornost in zgradba podjetja bo trdna.